Szent Grál



A kereszténység közel kétezer éve őriz egy legendát és keresi e misztikus ereklyét, de mindeddig nem bukkant a nyomára senki ez a Szent Grál. Eredetével kapcsolatban a legkülönösebb történetek  élnek, ilyen például amelyik egyenesen azt állítja, hogy a Szent Grál smaragdból készült és Lucifer koronájának egy része volt. A Pendragon-legenda szerint pedig kehely alakú és Arthur király egyik lovagja, Sir Parsival, meg is találta, de a további sorsa azonban ködbe vész, majd újra és úja felbukkan a  főleg XI.-XIII. századi irodalmában majd hosszú időre feledésbe merül, szinte teljesen elfelejtődik. Azonban napjainkban gyakran a felszínre kerül filmekben,  könyvekben és ezoterikus fórumokon. A Szent Grál nem közönséges ereklye annál sokkal több, s hogy ezt megértsük eredjünk mi is nyomába ismerjük meg titkát, legalábbis törekedjünk erre.



 A legenda



Van írott formája, annak, hogy rég azt állították, hogy a szent Grált az angyalok hozták a Földre ha ennek hihetünk akkor a Grál Isteni eredetű...........
A legenda szerint Jézus e kehelyből ivott az utolsó vacsorán, kétségtelen, hogy a Grál története Krisztus halálával indult útjára.  Egy változat szerint Jézus vérét  ebbe csurgatta Arimateai József majd Jézus halála után a kelyhet Angliába vitte és elrejtette. Aztán később  egy  magas rangú pap vezetése alatt az Üdvösség Hegyén épült kastély-templomban őrizték a Grál-lovagok.

A történelem során csodálatos gyógyító erőt tulajdonítottak neki. Ugyanakkor a Szent Grál nyomtalanul eltűnt. Merlin  a látnok Arthur királyhoz Camelotba küldött üzenete indította el az elveszett serleg utáni kutatást. A keresése folyamán a kerek asztal lovagjai sok kalandot és megpróbáltatást éltek át. Gyakran érte őket nehéz kihívás, hogy olyan áldozatot hozzanak, amely már-már meghaladja erejüket. A római korban a római hadsereg megtámadta a Vizigótokat abban a reményben, hogy megkaparintják a Szent Grált sajnos azonban semmi ilyen ereklyét nem találtak. A kehelyre épült történeteknek se szeri se száma.

Tulajdonképpen a mai napig nem világos mi is a Szent Grál milyen alakja van és mire is képes és egyáltalán létezik - e? Sokan az örök fiatalság jelképének tekintik, e szerint az edény jáspisból van, más források szerint pedig szín és arany drága kövekkel van kirakva  és aki belőle iszik örökké fiatal marad. Még megannyi más magyarázat, melyik az igazi?



A médiumok



A Szent Grál különböző ezoterikus tanokban más és más tartalmat, varázserőt hordoz. De vajon mi az igazság? A Föld több helyén médiumok hivatkoznak arra és állítják, hogy „égi üzenetet kaptak.” amit a felső hatalom számukra kinyilatkoztatott és birtokában vannak a Grál titkának. Ezek az  üzenetetek  írott formában is megjelentek régebben csak a beavatottak juthattak hozzá nem is könnyen. Ma már „mindenki” által hozzáférhetőek azok a könyvek melyek a Szent Grál állítólagos üzeneteit hívatottak az olvasóval megosztani. A legtöbbjük azonban érdektelen olvasmány az biztos, hogy közük sincs a Szent Grál esetleges eszmei mondanivalójához. Az is igaz viszont, hogy akad egy - két nagyon érdekes mű is. Ezek magukba foglalják Istent és az emberi élet a lélek nagy kérdéseit, születés és a halál, problematikáját, stb.



Egy különös magyarázat



Sok vallás, eszmerendszer, tekinti a kelyhet különleges tárgynak. Királyok koronázási ünnepeiken a kehelyből isznak ami természetesen a legnemesebb fémből aranyból készül. A papok egyházi szertartások alkalmával ugyancsak ilyen kelyheket használnak. Sorolhatnák még sok példát, tehát a kehely egy különleges jelentést tartalmat hordozó tárgy. Ha létezik a Szent Grál könnyen meglehet, hogy tényleg egy kehely. Ez a tárgy jól jelképezheti a spirituális tartalmat. Mi is ez? A kehely a befogadás az elfogadás szimbóluma. Mit is mond ez nekünk? Az ég akarta  Isten akarata a sors stb halljuk gyakran, ha valami ér bennünket és nem értjük igazán miért pont akkor és az történik velünk.


Jézus egy helyen ezt mondja:

 


"Csak az, ki cselekszi az én Atyám akaratát, jut be a mennyeknek országába"



Ez magyarra fordítva az jelenti hogy az Isteni akarat, megtanít érezni, befogadová lenni. Érezni a másik ember lelkét a másik ember „bőrébe bújni.” a másikért lenni.  Ez a szeretet. A szeretet egy olyan szolgálat amelynek megtanulása közben számtalan „kín” vár az emberre és e kínok közben meg kell tisztulni. Meg kell tanulni szeretet befogadni, mint egy kehely a jó bort, mint anyaméh a magzatot, hogy aztán ujjá szülessünk.....természetesen ez egy analógia. Mégis én azt gondolom, hogy a Szent Grál valami ilyen nagyszerű spirituális erőt, tartalmat hordoz, esetleg csak jelképesen esetleg ténylegesen is.

 

Öltöztessük, tehát bensőnket fénybe és tegyük egy tiszta kehellyé a Szent Grál-á!