Szent GrálA kereszténység közel kétezer éve őriz egy legendát és keresi e misztikus ereklyét, de mindeddig nem bukkant a nyomára senki ez a Szent Grál. Eredetével kapcsolatban a legkülönösebb történetek  élnek, ilyen például amelyik egyenesen azt állítja, hogy a Szent Grál smaragdból készült és Lucifer koronájának egy része volt. A Pendragon-legenda szerint pedig kehely alakú és Arthur király egyik lovagja, Sir Parsival, meg is találta, de a további sorsa azonban ködbe vész, majd újra és úja felbukkan a  főleg XI.-XIII. századi irodalmában majd hosszú időre feledésbe merül, szinte teljesen elfelejtődik. Azonban napjainkban gyakran a felszínre kerül filmekben,  könyvekben és ezoterikus fórumokon. A Szent Grál nem közönséges ereklye annál sokkal több, s hogy ezt megértsük eredjünk mi is nyomába ismerjük meg titkát, legalábbis törekedjünk erre. A legendaVan írott formája, annak, hogy rég azt állították, hogy a szent Grált az angyalok hozták a Földre ha ennek hihetünk akkor a Grál Isteni eredetű...........
A legenda szerint Jézus e kehelyből ivott az utolsó vacsorán, kétségtelen, hogy a Grál története Krisztus halálával indult útjára.  Egy változat szerint Jézus vérét  ebbe csurgatta Arimateai József majd Jézus halála után a kelyhet Angliába vitte és elrejtette. Aztán később  egy  magas rangú pap vezetése alatt az Üdvösség Hegyén épült kastély-templomban őrizték a Grál-lovagok.

A történelem során csodálatos gyógyító erőt tulajdonítottak neki. Ugyanakkor a Szent Grál nyomtalanul eltűnt. Merlin  a látnok Arthur királyhoz Camelotba küldött üzenete indította el az elveszett serleg utáni kutatást. A keresése folyamán a kerek asztal lovagjai sok kalandot és megpróbáltatást éltek át. Gyakran érte őket nehéz kihívás, hogy olyan áldozatot hozzanak, amely már-már meghaladja erejüket. A római korban a római hadsereg megtámadta a Vizigótokat abban a reményben, hogy megkaparintják a Szent Grált sajnos azonban semmi ilyen ereklyét nem találtak. A kehelyre épült történeteknek se szeri se száma.

Tulajdonképpen a mai napig nem világos mi is a Szent Grál milyen alakja van és mire is képes és egyáltalán létezik - e? Sokan az örök fiatalság jelképének tekintik, e szerint az edény jáspisból van, más források szerint pedig szín és arany drága kövekkel van kirakva  és aki belőle iszik örökké fiatal marad. Még megannyi más magyarázat, melyik az igazi?A médiumokA Szent Grál különböző ezoterikus tanokban más és más tartalmat, varázserőt hordoz. De vajon mi az igazság? A Föld több helyén médiumok hivatkoznak arra és állítják, hogy „égi üzenetet kaptak.” amit a felső hatalom számukra kinyilatkoztatott és birtokában vannak a Grál titkának. Ezek az  üzenetetek  írott formában is megjelentek régebben csak a beavatottak juthattak hozzá nem is könnyen. Ma már „mindenki” által hozzáférhetőek azok a könyvek melyek a Szent Grál állítólagos üzeneteit hívatottak az olvasóval megosztani. A legtöbbjük azonban érdektelen olvasmány az biztos, hogy közük sincs a Szent Grál esetleges eszmei mondanivalójához. Az is igaz viszont, hogy akad egy - két nagyon érdekes mű is. Ezek magukba foglalják Istent és az emberi élet a lélek nagy kérdéseit, születés és a halál, problematikáját, stb.Egy különös magyarázatSok vallás, eszmerendszer, tekinti a kelyhet különleges tárgynak. Királyok koronázási ünnepeiken a kehelyből isznak ami természetesen a legnemesebb fémből aranyból készül. A papok egyházi szertartások alkalmával ugyancsak ilyen kelyheket használnak. Sorolhatnák még sok példát, tehát a kehely egy különleges jelentést tartalmat hordozó tárgy. Ha létezik a Szent Grál könnyen meglehet, hogy tényleg egy kehely. Ez a tárgy jól jelképezheti a spirituális tartalmat. Mi is ez? A kehely a befogadás az elfogadás szimbóluma. Mit is mond ez nekünk? Az ég akarta  Isten akarata a sors stb halljuk gyakran, ha valami ér bennünket és nem értjük igazán miért pont akkor és az történik velünk.


Jézus egy helyen ezt mondja:

 


"Csak az, ki cselekszi az én Atyám akaratát, jut be a mennyeknek országába"Ez magyarra fordítva az jelenti hogy az Isteni akarat, megtanít érezni, befogadová lenni. Érezni a másik ember lelkét a másik ember „bőrébe bújni.” a másikért lenni.  Ez a szeretet. A szeretet egy olyan szolgálat amelynek megtanulása közben számtalan „kín” vár az emberre és e kínok közben meg kell tisztulni. Meg kell tanulni szeretet befogadni, mint egy kehely a jó bort, mint anyaméh a magzatot, hogy aztán ujjá szülessünk.....természetesen ez egy analógia. Mégis én azt gondolom, hogy a Szent Grál valami ilyen nagyszerű spirituális erőt, tartalmat hordoz, esetleg csak jelképesen esetleg ténylegesen is.

 

Öltöztessük, tehát bensőnket fénybe és tegyük egy tiszta kehellyé a Szent Grál-á!