Az ima.

A vallásos emberek  gyakran fordulnak az égiekhez egy ima, vagy egy kérés formájában. Így van ez Föld bármely vallás gyakorlójánál, de még a spirituális érdeklődésű, magasabb megértés állapotában lévő keresőknél is.

Nagyon sokan és sokmindent belemagyaráznak az ima fogalmába és neveznek imának valamit, ami tulajdonképpen nem az.

 

Az ima egy lelki folyamat. Ez bensőséges tevékenység a lélek felemelése és aura tisztítás, egyoldalúnak egyáltalán nem mondható párbeszéd a mindenhatóval. Egyfajta azonosulás az egésszel. 

 

 

Ahány ember annyi ima, ahány vallás annyi megnyilvánulása a hitnek, s ez természetesen mindenkinek szíve joga.

Én most a JÉZUS által tanított imáról írok, mert talán jó volna egy kicsit igazodni láthatatlan lelki margót húzni, és ezért mindent megelőzendően ideidézem Jézus egyik legfontosabb kinyilatkoztatását ami így hangzik:

 

"Isten nem lakozik kézzel csinált templomokban, Isten bennetek van"

 

 

JÉZUS felismerte az emberek tanácstalanságát annak tekintetében, hogy:

 

Hol? Miként? Hogyan?

 

szóljunk Istenhez, ezért megmutatta a leghelyesebb módot, ahogy teremtőnkhőz az Atyához, Istenhez forduljunk és ezt mondta:

 

 Hol: " ti, amikor imádkoztok, menjetek be a szobátokba, és amikor bezártátok az ajtót, imádkozzatok az  Atyátokhoz, aki a rejtekhelyen van; és a ti Atyátok, titkon lát titeket, "

 

 

Miként: „És mikor imádkoztok, ne legyetek sokbeszédűek, mint a pogányok, kik azt gondolják, hogy az ő sok beszédükért hallgattatnak meg. „

 

 

Hogyan: Jézus az ima szövegét pontosan megadja, gondolom ezt mindenki ismeri:

 

„ MIATYÁNK, KI VAGY A MENNYEKBEN SZENTELTESSÉK MEG A TE NEVED:

 

JÖJJÖN EL  A TE ORSZÁGOD, LEGYEN MEG A TE AKARARATOD MINT, A MENYBEN ÚGY A FÖLDÖN IS.

 

A MI MINDENNAPI KENYERÜNKET, ADD MEG NEKÜNK MA.

 

ÉS BOCSÁSD MEG A MI VÉTKEINKET, MIKÉPPEN MI IS MEGBOCSÁJTUNK AZOKNAK, AKIK ELLENÜNK VÉTKEZTEK.

 

ÉS NE VIGY MINKET A KÍSÉRTÉSBE, DE SZABADÍTS MEG A GONOSZTÓL, MERT TIÉD AZ ORSZÁG ÉS A HATALOM ÉS A DICSŐSÉG MIND ÖRÖKKÉ.  ÁMEN!”

 

 

Az ima így szól, de vajon értjük e? Értjük mit mondunk, nem csak automatikusan mormoljuk? Talán mások számára is tanulságos lehet, ezért most én megpróbálom megfogalmazni röviden tömören nekem mit jelentenek az ima sorai, ezért soronként végig megyek rajta.

 

MIATYÁNK, KI VAGY A MENNYEKBEN SZENTELTESSÉK MEG A TE NEVED:”

 

Itt véleményem szerint arról van szó, hogy elismerjük Isten létezését és fennhatóságát szentségét és mindenkor tiszteletben tartjuk.

 

JÖJJÖN EL  A  TE ORSZÁGOD,  LEGYEN MEG A TE AKARARATOD MINT A MENYBEN ÚGY A FÖLDÖN IS.”

 

A jöjjön, el a te országod azt jelenti, hogy minden lélek a földön váljék Istenhívővé bármilyen vallású is legyen. Ismerje el, hogy van fölöttünk, ezáltal bennünk is egy égi hatalom bárminek is nevezzük.

A legyen, meg a te akaratod azt jelenti Isten egyetlen törvénye a rend szerint éljünk. A REND törvénye egyben a természet törvénye is. Tehát magunkba kell, hogy fogadjuk a természet szeretetét ép úgy, mint az egymás iránti szeretet.

Mint a menyben úgy a földön: pedig azt jelenti, hogy  a  rend törvénye mindenhol érvényes az egész általunk ismert és ismeretlen világban is, tehát az egész univerzumban.

 

A MI MINDENNAPI KENYERÜNKET ADD MEG NEKÜNK MA”

 

Ezek a sorok különösen aktuálisak a mai kor emberének. Bolygónk képes lenne mindannyiunkat eltartani bőségben. Mégis az emberi kapzsiság, pénz és a teljes tudatvesztés az ego a hatalomvágy világát hoztuk létre, ezért testben, lélekben egyaránt megnyomorodtunk.

A mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma: a feltétlen bizalmat és hitet, a spirituális tudást feltételezi az emberben Isten iránt, mert tudja, ha nem lenne az emberi mohóság Isten törvényének betartása jólétet biztosítana mindannyiunk. Ebben az imában a kérésben magában az ember elkötelezi magát Isten törvénye a rend mellet. Tudja, ha maradéktalanul betartja azt „áldásban” részesül a gondviselésben. Mindig lesz annyi amennyi éppen kell, és ez nem csak a kenyérre érvényes hanem minden földi ingó és ingatlan vagyonunkra vonatkozik.

 

ÉS BOCSÁSD MEG A MI VÉTKEINKET, MIKÉPPEN MI IS MEGBOCSÁJTUNK AZOKNAK, AKIK ELLENÜNK VÉTKEZTEK.”

 

Amíg az előző sorok az anyagi javaink meglétét célozták. Addig a bocsásd meg ami vétkeinket a lélek „botlására” utal és azt jelenti: Tudjuk, hogy vétkeztünk, csúnyán viselkedtünk, hivalkodtunk, elcsábultunk de kérjük Istent bocsásson meg nekünk. S, hogy nyomatékot adjunk bűnbánásunknak, mi is hasonlóan cselekszünk ahhoz, mint Istentől várjuk, ezér mi is megbocsájtunk, magunknak és az ellenünk vetkezőknek.

 

ÉS NE VIGY MINKET A KÍSÉRTÉSBE, DE SZABADÍTS MEG A GONOSZTÓL, MERT TIÉD AZ ORSZÁG ÉS A HATALOM ÉS A DICSŐSÉG MINDÖRÖKKÉ.”

 

Saját életünk, egonk, a karmánk lelki gyengeségeink állandóan akadályokat képeznek nekünk, ezzel fenntartva a fejlődésünk útját. Ezek az akadályok lehetnek nagyon nehezek, ezért hajlamosak vagyunk egy könnyebb hazug utat bejárni. „És ne vígy minket a kísértésbe annyit jelent: Maradjunk az eredeti úton a lélek útján a lelkiismeret útján!

Szabadíts meg a gonosztól annyit tesz tisztának lenni, tisztán tartani a lélek szentélyét, még csak gondolatban sem ragadtatjuk magunkat bűnbe.

Tiéd az ország, nyomatékot ad az egész imának, mert nyomatékosítja bennünk, hogy minden Istentől származtatható és Ő rendelkezik mindenek felett. Elismerjük övé a hatalom. Ezzel mintegy lemondunk az egonkról és átadjuk neki a dicsőséget, mert tudjuk, hogy az Ő törvénye így vagy úgy, szépen vagy csúnyán, de előbb vagy utóbb igazságot hoz.

 

Ennyit szerettem volna leírni, természetesen az ima egy sokkal tágabb témakör. Soha ne feledjük, el mi Isten részei vagyunk az ima egyben az önmagunkba fordulás legbensőbb szakralitása! Maga az ima Istenhez, angyalhoz fordulás egy tudatszint emelés, egy magasabb rezonancia, aminek számtalan érezhető lelki sorsjavító vonzata van. S hogy ezt megtapasztaljuk, először hinni kell benne. Később ez magával hozza a tudást a tapasztalást.

 

„ ÉS TE, AMIKOR IMÁDKOZOL, NE LÉGY OLYAN MINT A KÉPMUTATOK AKIK A GYÜLEKEZETEKBEN ÉS AZ UTCÁK SZEGLETEIN FENÁLLVA SZERETNEK IMÁDKOZNI, HOGY LÁSSÁK ŐKET AZ EMBEREK. BIZONY MONDOM NEKTEK ELVETTÉK A JUTALMUKAT”

 

/Jézus/