Csakrák

 

 

Sok ember csak az anyagi világunkat a látható kézzelfogható fizikai testet tartja reális valóságnak. Azonban ezen kívül van egy szemmel nem látható de az anyagi testben és körülötte érezhető  energia rendszer. Az erő amely a maga működésével és képességével meghatározza életünket, és alapvetően három nagy összetevőből áll.

 

- Finom fizikai testek

Csakrák vagy ha úgy tetszik energiaközpontok

- Nádik, Energia csatornák

 

 

A csakrák közvetlen módon életenergiát vesznek fel az ember környezetéből, a mindenségből. Ezen az energiarendszeren keresztül az ember kapcsolatba lép azokkal az erőkkel, amelyek környezetünkben a világegyetemben különböző életsíkokon hatnak. Mindannyian spirituális lények vagyunk ebből az univerzális látásmódból a csakráink nem csak energiát közvetítenek nekünk hanem megmutatják nekünk hogy egyes tapasztalatokat csak azért élünk át hogy felfedezzük azokat az érzéseket amelyek az Isteni forrástól elszakítanak bennünket és ezáltal fájdalmat okoznak nekünk, hogy megértsük a kozmikus törvényeket. Minden csakrának a funkciója mellett lelki szellemi tulajdonságai vannak. A Csakráink állandó körkörös mozgásba vannak, hiszen a csakra szó is kereket jelent. A két legfontosabb hely ahol az energia áram hozzánk érkezik a gyökér és a korona csakra területe. A kundalini erő a kozmikus teremtő erőnek felel meg. Ez  Isteni részünk. A kundalini erő a csakrákat energiával látja el. A kundalini növekvő energiája minden egyes csakrában más más rezgésre alakul át, amely az adott csakra érzelmi és fizikai feladat körének felel meg. Hogy mennyire képes az ember a kundalini erő hatását befolyásolni, ez függ attól is, hogy a csakrák által képviselt különböző élet területeken mennyire fejlett az illető önismerete. A kundalini erőn kívül van egy másik erő is a korona csakrán át érkezik hozzánk ez pedig az Isteni lét tiszta energiája. Az istenség formát nem öltő megnyilvánulása.

 

*

 

Az auránk több részből tevődik össze  ezért több létsíkú. Ezek a részek egymástól az életben nem elválaszthatóak, de a halál után némely részek felbomlanak.

 

 

Fizikai
Éterikus
Emocionális
felbomlik a halál után

 

 

 

 

Mentális intellektuális test

 

Értelem
Lélek
Szellem
 

 

megmarad a halál után is

 

*

 

Nem kenyerem mások írásainak másolása vagy ellopása. Azonban ezen oldalon  ez alatt található írás jelentős része más forrásokból származik, (kicsit átszerkesztve, beletoldva) mert ezek  a mondatok olyan tényeket közölnek, amelyeket másképpen, jobban én sem tudtam volna kifejni. Sajnos  pontos forrást nem tudok megjelőlni.

*

 

A"csakra" szó magyar jelentése "kerék,"eredetét tekintve szanszkrit A csakrák egyfajta energiatölcsérek (energiát szívnak fel az Egyetemes Energiamezőből), melyeken keresztül fizikai testünk energiát kap, A csakrák az ember érzékfeletti részeivel közös szervek, s minden testben sajátos feladatuk van. A csakrák a gerinchez és az idegrendszerhez különböző mirigyeken és idegdúcokon keresztül kapcsolódnak. A teljes csakra-rendszer rendkívül összetett. 7 fő, és több, mint 300 kisebb csakra van az emberi testben. A testen kívül is elhelyezkedik néhány nem-fizikai csakra. A csakrák erőközpontok, melyek harmonikus működésük esetén transzformátorokként alakítják át a szervezet és a kozmosz energiáit, s azokat így közvetítik egymás felé. A csakrák az ember fizikai szemmel láthatatlan, szellemi részeinek szervei. A fizikai test a normális érzékszervek számára érzékelhető, az embernek azonban vannak olyan finomabb  energia testei, amelyek az „érzékfelettiek,” egy más kiterjedés világához tartoznak. A csakrák ott keletkeznek, ahol bizonyos szellemi energiaáramlatok tartósan keresztezik egymást. Ezeket a csatornákat nadi-knak vagy meridiánoknak nevezik, melyek közvetítésével az energiaáramlás az étertesten belül zajlik. Számuk több ezer. Huszonegy energiapálya metszéspontjában pedig a főcsakrák helyezkednek el. A hét főcsakra a szivárvány hét színével közel megegyező rezgéstartományban működik. Lelki összhang hiányában rezgésszámuk megváltozik, s a csakrák vagy túlpörögnek, vagy lelassulnak, amit a látó ember színváltozásként észlel. Ezek a változások hatással vannak a fizikai testre is, így idővel szervi panaszokat, betegségeket is előidéznek elő. A csakrák felelősek az életerők áramoltatásáért, és a test egészséges működését fenntartó energiákért. A csakrák fejlődése teremti meg az alapját annak, hogy a szellemi világokat és azok lényeit megismerjük, így a csakrák szellemi érzékszerveknek is tekinthetők.

 

 

Mivel az energia-felvétel során az energiánkat a fákkal, növényekkel, állatokkal, ásványokkal és más emberekkel is kicseréljük, illetve energiát veszünk fel tőlük, ezrét energia képletünk csakráink állapota állandó változásban van. Egy városi ember érezhetően befolyásoltnak tekintheti energiaellátását például az elektromos energiamező által. A zöldben való tartózkodás során azonban érezhetően javulhat energiaellátása.

 

- A csakrák biológiai funkciójukban kapcsolódnak a fizikai test megfelelő testrészeivel, belső elválasztású mirigyrendszerével és az idegekkel. Ezen kívül pszichológiai funkciót is ellátnak.

- Az auránkban csakráinak fő feladata, hogy vitalizálja az egyes energiatesteket, így a fizikai testet is, valamint, hogy biztosítsa az aurarétegek közötti energiaátvitelt. Fejlődésünk során csakráink fokozatosan egyre fejlettebbé válnak. Hét éves korunkra ki alakul egy védőernyő a csakráink fölé, ami sokat kiszűr az egyetemes energiamezőből érkező hatások közül.

- A csakra bizonyítottan mindig az óramutató járásával megegyező irányba forog (normálisan működnek, nyitottak), amikor a környezetből energiát vesz fel, és ellenkező irányba, ha energiát ad le. Ezek a forgásirányok minden élőlénynél, férfiaknál, nőknél, időseknél és gyermekeknél, növényeknél és állatoknál azonosak.

- A csakrák tölcsér alakúak. Az Egyetemes Energiamezőből a csakra, mint energiaörvény energiát szív magába. A normális csakra körülbelül 15 cm átmérőjű és 2,5 cm távolságban helyezkedik el a testtől.

- A testünkön számos kisebb csakra található még. Ezek közül jelentősebbek a két tenyér közepén és a két talp közepén lévõ csakrák.

- Kellemetlen érzésekre, stresszre úgy reagálunk, hogy tudattalanul blokkoljuk, az energiaáramlást ezzel szinte leállítjuk azt. Tartós, és rendszeresen hosszabb ideig fennálló negatív hatások eredménye, torzulás, blokk a csakrákban. Ha csakrákban működési zavar található, abban az esetben az auratest is gyengül, megsérül. Ami végső soron betegséget eredményez. Az egészség érdekében az összes csakrának nyitva kell lennie. Az aura minden rétegéhez csatlakozik egy csakra. Az első három csakra és auraréteg a fizikai világhoz, fizikai szinthez kapcsolódik.

- Ha csakráink jól működnek, nyitottak, meghatározott irányba forognak, megfelelő energiaáramlás történik köztünk és a világ között.

 

Az aura csakráinak fő funkciói:

 

- Életerővel látják el az energiatesteket és a fizikai testet.

- Az öntudat fejlődését segítik. 

- Feladata az auraszintek közötti energia átvitel.

 

 

 

 

Álljon itt befejezésül egy rövid  ismertető a teljesség igénye nélkűl a csakrák lelkünk viszonyához illetően:

 

 

 

KORONA CSAKRA

Az egyén spiritualitásához való viszonyával, egész lénye fizikai, érzelmi értelmi és spirituális integrációjával áll kapcsolatban. Ha zárt, az egyénnek nincs kapcsolata saját spiritualitásával. Nyitott esetben egy létállapot, a valóság végtelenné tágítása ami úlmutat a fizikai világon, az egyénben az egészség, a béke, bizodalom érzését teremti meg, célt és értelmet adva a létezésének.
HARMADIKSZEM CSAKRA

 

Segítségével a létet tudatosan érzékeljük, felsőbbrendű szellemi erők az intellektus a tisztánlátás az emlékezőtehetség és az akarat székhelye. A harmadikszem által részesei lehetünk a képzelő erő megjelenítő erejének, az anyagtalanná válás az átszellemülés érzésének. Kapcsolatba léphetünk a teremtés összes lényével.

 

TOROK CSAKRA

 

Itt található a kommunikáció, mindaz amit szavakban kifejezhetünk, érzéseink, mind az ami bennünk van szomorúság vidámság, boldogság félelem, harag.....A torok csakra alakítja ki bennünk az önmagunkon való gondolkodás képességét. Ezen a csakrán is halljuk meg a teremtett világ rejtett hangjait.

 

SZÍV CSAKRA

 

A szív csakrán keresztül jut kifejezésre az a képességünk hogy átérezzük lényünket és közel kerüljünk másokhoz. Feladata a szeretet, bensőséges kapcsolatok a harmónia, a gyógyítás. A szív csakra a lélek kapuja. Általa magunkba engedhetjük az Isteni szikrát.

 

NAPFONAT VAGY KÖLDÖK CSAKRA

 

 

 A világ dolgaihoz, a társadalmi öntudat, elvárás, hatalom vágy vagy egyáltalán az emberekhez való alkalmazkodást szimpátiát vagy ellenszenvet „szabályoz”. Hogyan tudjuk a világgal elfogadtatni magunkat.....

SZEX VAGY HASI CSAKRA

 

 

Soha ki nem haló érzelmek szexuális energiák és az alkotó erők központja. Az emberekhez való viszonyunkat, főként a másik nemmel való kapcsolatunkat befolyásolja.

GYÖKÉR CSAKRA

 

 

A test érzékelése. Az anyagi világ a földi élet és a fizikai lét igénylése. Anyagi biztonság, anyagi javak az egzisztencia a természet szeretete.