Megvilágosodás

 

Az ember, szüntelen keres valamit, aminek pontos mibenlétét talán meg sem tudja határozni. Ugyanakkor lelke mélyén bizonyságként tudja, hogy van létezésében egy titok, ami magyarázat az összes kérdésére, problémájára egyáltalán mindenre. Az anyagi élet hétköznapjai, legyen az bármilyen örömteli vagy küzdelmes igazán nem elégítik ki az embert és éljen a Földünk bármely pontján érzi valami hiányzik s ez még akkor is így van, ha temérdek pénzel és vagyonnal rendelkezik, vagy ővé a legboldogabb párkapcsolat. 

 

Mit, kit keres az a sok ember? - adódik a kérdés. Mit keres, mi tenné igazán boldoggá? 

 

Mindenki a lelki üdvét, keresi kedves olvasó, más szóval a megvilágosodást.

 

A világ vallásainak kapui szélesre vannak tárva és éppen ettől az érzéstől vezérelve a hívek milliói özönlenek be ezeken a kapukon. Keresnek, valamit és hisznek valamiben sokak itt látszólagos nyugalomra lelnek.

Azonban az ember igazi transzcendens volta egy más útra tereli, egy más valóságba transzformálja az igazi keresőt.  A magyarázat pedig ez, Jézus mondta:

 

„Isten nem lakozik kézzel csinált templomokban, bennetek van.”

 

 Az ezoterika ezt így fogalmazza meg belső kör.

 

*

 

Isten első gondolata a teremtésben ez volt: „Fiat lux”  „ Legyen világosság.”  Isten maga a fény. Ezért keresi mindenki a megvilágosodást, mert tudattalanja követi engedelmeskedik, egyé válik az isteni paranccsal./Az ember a fényből jött és végső soron fénnyé válik ismét./ Jézus pedig elmondja, hol keressük azt. Hogy ezt megértsük, menjünk a dolgok legelejére.

 

Isten a megteremtette a Földet, lakóhelyünket és oda adta nekünk, teremtett lényeinek mondván érezzétek jól magatokat és sokasodjatok. Minden léleknek abszurd tiszta lapja volt. Idővel az ember tudásvágya, kíváncsisága később nagyra vágyása, felülkerekedett benne, és megszülte önmagában az egot amely különbnek és nagyszerűbbnek főleg okosabbnak érezte, gondolta önmagát istennél, ezzel azonban rögös útra lépett. Tette ezt annak tudatában, hogy mindig is érezte és még a bibliában is ez áll: Egy hajszál sem eshet le a fejünk tetejéről Isten tudta nélkül.

Isten már a kezdetekkor kiismerte, látta az ember szándékát, hiszen saját teremtménye volt és gondolta, ha az ember ezt akarja, ám legyen, és érte ketté szakította a világot. Így beletaszítva, belekényszerítve az embert a kétpólusú világba a tapasztalati útba, de mert szereti neki adta a választás szabadságát. Ezt az utat egyébként a tarot kártya 22 fő lapja árkádduma  analóg módon ábrázolja és okult körökben tudott, hogy reinkarnációk egész során át mindenkinek meg kell tennie.

 

Az ember tehát a fényből és Föld édenjéből az egojától vezérelve Istent megtagadva az anyagba érkezett és rója útját végeláthatatlanul. Az út során alaposan besározódott, fényteste, lélekruhája elnehezült, lelki terhei ólomként nehezednek rá. Karmája egyre gyarapodik. Hogy ezen könnyítsen a vallásba menekült és istenéhez, különböző kérésekkel fordul, könyörög, rí és siránkozik. Mindezt azonban hiába teszi, mert:

 

ISTEN ILYEN KÉSZTETÉSRE NEM NYILVÁNUL MEG.

 

Sokan talán ezek után azt gondolhatják Isten nem igazságos, azonban ez nem így van: A keleti bölcsek azt vallják, hogy először adni kell ahhoz, hogy kaphassunk, ez azt jelenti, ha kenyeret akarunk enni magot kell vetni. Isten nem kívánság műsor, azonban minden fáradozásunkat jó és nem jó irányba tettünket díjazz, az ő törvénye a kozmikus rend értelmében.

 

Ha adsz, kapsz, ha elveszel, elveszel!

Segíts, magadon Isten is megsegít! - tartja a mondás.

 

Még az ima is csak feltételes módban, igazi őszinte önátszellemüléssel segíthet, de a karma korlátait az ima sem tudja áttörni.

 

Minden okozat csak az ok megszüntetésével orvosolható ez is a rend törvénye. Ha elvetettünk egy magot nekünk kell azt learatni és ez nem hit kérdése, hanem tényként áll a mindenségben, mint ezt fentebb már említettem. Ez praktikusan konkrétabban azt is jelenti, hogy amit létrehoztunk, tettel, gondolattal az időben bárhol és bármikor az visszahat ránk, megtalál bennünket, ma úgy mondják bevonzzuk magyarul amilyen a mosdó olyan a törülköző.

Amíg minden lelki terhet, félelmet, ítéletet, aggódást, gonoszkodást, erőszakot stb, tehát súlyt le nem teszünk, kinem ürítünk magunkból, amíg olyan tisztán és fényesen nem állunk a logoszban mint amikor ide beléptünk, tehát amíg minden okot meg nem szüntetünk  amíg nem okolunk addig nem mehetünk vissza atyánknak házába. Tartson ez akár reinkarnációink évezredes során át. Amik meg nem érjük, hogy létünk örök, amíg azonosulunk a pillanatnyi nevünkkel és formánkkal addig esélyünk sincs valójában magunkért, lelki üdvözülésünkért egyáltalán érdemben valamit tenni, csak egonkat szolgáljuk, és azonosulunk a mulandósággal.  

 

Kedves olvasó a megvilágosodás ennek a megértése.

 

 

A megvilágosodás a megértés. Ha megértek valamit, hatalmam van felette, nem félek tőle, ilyen egyszerű.  A megtapasztalás azért kell az embernek, hogy feloldja a félelmet.  Fél – elem, így lesz belőle egész, megértem. Ha félsz a ráktól megkapod megtapsztalod s miután a halálba megérted, hogy nem szűntél meg, hogy létezel a félelmed elmúlik. Következő életedben, más lecke vár, erre a „felejtés” fátyla száll, kioltódott egy félelem. Minél több a megismerés annál több a megértés. Csökken a lelki teher.

 

Emberi viszonyokban  pedig a leghelyesebb viselkedési forma megtalálásához Jézus pontos útmutatása segít  nekünk nem szó szerint idézve:  Ne tedd azt mással se szóval, gondolattal sem cselekedettel, amit te sem szeretnél, hogy veled tegyenek!

Ha így jársz el, nem növeled karmádat, emeled lelki rezgésszintedet, idővel könnyűvé, fénnyel telivé válsz, megvilágosodsz. Sokan azt gondolják, ha megvilágosodtak, akkor kifogták a karma kerekéből a szelet, azaz nincs szükség további leszületésre, ez azonban tévedés a megvilágosodás annak a felismerése, hogy hogyan dolgozzuk le karmánkat hiszen spirituális tudásunkat valamilyen formában halálunk után lélekruhánkban visszük tovább magunkkal ez soha nem veszik el.További súlyos tévedés az. hogy mindenkinek meg kell világosodni. ha így lenne nem lenne választásunk, - már pedig van.

 

Tény azonban, hogy mindennek, tettnek gondolatnak,érzésnek így a megvilágosodásnak is idővel fizikai testben is következményei lesznek, felemelkedik benned a kundalini az isteni energia. Aktiválódik a harmadik szemed látóvá válsz és ez a távolba látás, amely látja célt az amely, időről – időre és végül végleg „elvisz” téged a fénybe égi otthonodba.