Energia-válaszok

 

Gondolkodtatok rajta mi történik, hogyan dolgoznak csakráink, hogyan érzékel auránk, milyen energetikai hatást fejtünk ki tudattalan, vagy tudatos gondolatainkkal a hétköznapokban?

 

Bármit is teszünk az életet adó energia: Ez az erő folyamatosan alakít, és munkálkodik rajtunk. Súg nekünk. Ez létezésünk egyik legalapvetőbb törvénye és egyben legnagyobb titka is. Ha belépünk egy idegen helyre ahol más emberek is vannak, energiánk, auránk anélkül, hogy mi erről  javarészt tudatosan bármit tudnánk azonnal munkához lát. Információkat fog és bocsájt ki. Úgyis mondhatnám, társalog az ott lévő emberek energia mintáival, aurájával. Feltérképezi az egyes „egyedek” éppen aktuális érzéseit, beméri a lelkek rezgés szintjét és összehasonlítja a sajátunkéval. Így aztán kialakul egy kép egy valamiféle adatbázis. S mire feleszmélünk, már ott az információ, ami bekerül az agyba. Kialakul a - Ki szimpatikus? - kérdésre a válasz. Utat engedve a fizikai szintnek a verbális kommunikáció megkezdésének lehetőségére.  Az emberek nagyrésze, azonban érdekeitől vezérelve nem, vagy csak kevésbé hallgat a belső hangjára és egoja által felül birál.

 

Azonban, vehetünk egy más példát is.  A rezonancia törvényének értelmében minden velünk kapcsolatos történés azzal függ össze, hogy lelkünk milyen rezgés szinten van. Minél magasabb finomabb ez a rezgés annál jobban spirituálisabb a teremtőhöz közelebb levők vagyunk. Így csakráink ilyen finom minőségű energiákat is közvetítenek nekünk, amivel, sokkal jobban mélyebben érezzük embertársainkat, barátságot, szerelmet.  Talán ennek egy részét gondoljuk a hétköznapokban intuíciónak. A legmagasabb minőségű magas rezgésű energia a szeretet. Ide tartozik a természet a Földanya szeretete is. Meglátni akár egy hangyában is a teremtő tökéletességét. A legapróbb dologban is bele látni az univerzum egyik alap pillérét, ami így hangzik: „ami lent úgy fent.” Ennek a törvénynek is csak úgy mint a többi Isteni törvény a megértéséhez is finom energiákra van szükség. A lelki fejlődésnek, fontos állomásai törvényei vannak amelyek egyben Isten velünk szenben támasztott követelményrendszere, amely  megváltoztathatalan, egyetemes és időtlen.

 

Ha egyszer  igazán kitárul a bennünk élő Papnő / Tarot II/ palotájának a „kapuja”egyre több és több finom energia befogadására leszünk fogadóképesek. Esetleg  olyan dolgok, lények kerülnek a látóterünkbe, emelyek mások által  még rejve vannak.  Ki ne akarna  a szó nemes értelmében beavatottá válni?  Érezni ahogyan lassan kezdjük  megérteni az analógia és a karakterológia jelrendszerét.  Azt, hogy végre képessek vagyunk magunkat  más helyzetbe  állítani,  lelkünk zenítjét a fénybe helyezni. Megszeretni, megérteni és felfedezni, átérezni a mindenki egy és minden, mindennel összefügg érzését.

Ha beavatottaká válunk, auretikus rendszerünk csakráinkba és finomtestünk rétegeibe  karmánk által rejtett kódjait lassan kezdjük,  érzékelni, látni, kioldani és értelmét feldolgozni.

 

Mint már a fentiekben  szó volt róla a fejlődésnek törvényei és feltételrendszere van ezért  a Papnő titokzatos. Birodalma kapujának zárjába illő  kulcsot csak  próbák által,  a hétköznapok szintjén anyagba  zárt  mágikus  dimenzió mozdulattal nyerhetjük el. Mégpedig  csak  egy módon  jó szándékkal  és tiszta gondolatokkal.  Ha ennek a feltételnek nem tudunk megfeleni a Papnő megőrzi titkát, sőt idővel  egy más szintű tanítási szándékkal mélybe taszít minket.

 

*

 

A mai kor emberének tehát nehéz feladat jutott  osztályrészül. A jin és jang törvénye szerint, egyik oldal sem lehet meg a másik nélkül, de közel se mindegy hogy a fényben vagy az árnyékban  tartózkodunk. Ez azt jelenti ahol van egy hatás, ott van fizikai és metafizikai eredmény, élmény  is. Na: Ide most egy kis magyarázat szükségeltetik.

 

Energia-válaszok.

 

 

S most szeretném a legfontosabb dolgot elmondani. Egy bármilyen  minőségő gondolat: az energia,  és nem vész el, létezik tovább.  A karmánkon túlmenően bekerül a az emberiség kollektív tudatába is.

 

Mit is jelent ez?

 

Ha valaki bárhol a világon erőszakra rosszra gondol, és ha minél többen teszik ezt - akkor ez erő valóban hatalmas erővé  egy  erős  tőltetű energia „felhővé”alakul. Aztán sűrűvé  és kiterjedésében óriássá válik egy erőszakos energiává amely ott van kifeszítve az emberiség feje felett. Lassan beépülve, belopódzva az emberiség kollektív tudatába, és mindenkiben tudattalanul jelenlevővé válva a hatás kölcsön hatás törvénye szerint tetteket indukál, valósít meg. Háborút éhezést, gazdasági válságot, vagy amit akartok egyszóval szenvedést. A csakráink egy idő múlva képtelenek lesznek harmonizálni. Hiszen az egész környezet  mentálissan szennyezetté válik.  Ez ellen a fény nevében a szeretet okán, minden erővel küzdenünk kell. Az emberiség a szenvedéseit jórész a populációja gondolati mezőjének jelentős szennyeződésének köszönheti. A tisztátalan gondolatok pedig egyre szaporodnak. Innen hát a sok nyomor stb. Ezért fontos mire gondoltok, mert  a gondolati energia teremt és  tőltésének megfelelően megvalósulni törekszik. A jó, jót szűl, a rossz pedig rosszat.

 

Tehát a fentiek tükrében lekünk, életünk, labirintusában csak akkor találhatunk az igazi önmegvalósítás útjára, ha gondolati energiánk a fény mantráiban fogalmazodnak meg. Akkor  a bennünk élő Papnőtől kulcsot kapunk és kitárulnak  a spirituális kapuk és végik mehetünk a kiteljesedés mágikus, transzformációján.

 

Létezik egy  Hawkins féle tudatossági táblázat, mindenki keresse meg magát ennek alapján: Vajon, hol is tart?

 

A skálán 2 fontosabb szint-elválasztó érték létezik, a 200-as és az 500-as. Azok a személyek, akik átlépik a 200-as szintet figyelmük az erőről az ERŐ fele kezd fordulni, akik pedig átlépik az 500-as szintet közelednek a megvilágosodás felé, már képesek sugározni az isteni szeretetet, és önmaguk gyógyítójává válnak. A krisztusi tudat 1000 pont vagy azt meghaldó mérték.

Megjegyzésül annyit, hogy az emberiség  tudatossága átlagban jelenleg nem éri el a 80 pontot.

 

 

Istenfelfogás

Életfelfogás

Szint

Érték

Érzelem

Folyamat

Önvaló

Létezés

Megvilágosultság

700 - 1000

Kimondhatatlan

Színtiszta tudat

Mindenlét

Tökéletes

Béke

600

Áldottság

Megvilágosultság

Egy

Teljes

Öröm

540

Derű

Megdicsőülés

Szerető

Jóindulatú

Szeretet

500

Áhítat

Kinyilatkoztatás

Bölcs

Jelentőség teli

Ésszerűség

400

Megértés

Elvonatkoztatás

Könyörületes

Harmonikus

Elfogadás

350

Megbocsátás

Transzcendencia

Inspiráló

Reményteli

Hajlandóság

310

Derűlátás

Szándék

Képessé tevő

Kielégítő

Pártatlanság

250

Bizalom

Felszabadulás

Megengedő

Megvalósítható

Bátorság

200

Megerősítés

Képessé tétel

Közönyös

Követelő

Büszkeség

175

Lekicsinylés

Felfúvalkodás

Bosszúálló

Szemben álló

Harag

150

Gyűlölet

Agresszió

Megtagadó

Csalódó

Vágyakozás

125

Sóvárgás

Behódolás

Büntető

Fenyegető

Félelem

100

Szorongás

Visszahúzódás

Lenéző

Tragikus

Bánat

75

Sajnálkozás

Csüggedés

Elítélő

Reménytelen

Fásultság

50

Kétségbeesés

Lemondás

Gyűlölködő

Gonosz

Bűntudat

30

Szemrehányás

Pusztítás

Megvető

Nyomorúságos

Szégyen

20

Megaláztatás

Kirekesztés