Yin és Yang

 

A jin-jang elve abból az ősi kínai elképzelésből ered, hogy minden emberi, természeti jelenség két egymással ellentétes (de nem szemben álló) ősprincípiumból áll, a jinből és a jangból. Egyik sem létezhet a másik nélkül, nem választhatók szét és csak együtt, egymáshoz viszonyítva értelmezhetők. A világon minden magában hordozza a változás lehetőségét. Így a világ a jin és a jang jellegű erők állandó változásából áll. Normális körülmények között az erők kiegyenlítik egymást és egyensúlyban vannak. A jin nyugodt, statikus és tétlen addig a jang dinamikus tevékeny és terjeszkedő. Jin és Jang két olyan ikerenergia, amely biztosítja a mindenség egyensúlyát és összhangját. A jin és a jang az a két erő, amely a világot mozgatja és létezésük egymás nélkül értelmét veszti. Ez a megközelítés fokozatosan olyan gondolatrendszerré-analógiává fejlődött, amit az élet minden területére alkalmazni lehetett. A jin és jan magába foglalja az ősi princípiumokat, és minden energiát női és férfi tulajdonságokkal ruház fel.

 

E szerint:

 

 

Yin


 

 

 

Yang

     

Férfi

Sötét

     

Fény

Lágy       Kemény

Föld

     

Ég

Passzív

     

Aktív

Lefelé

     

Fel

Észak

 

 

 

Dél

Víz

     

Tűz

Tél

     

Nyár

Árnyék

     

Napfény

Fogékony

     

Alkotó

Páros számok

     

Páratlan számok

Hold

     

Nap

Hideg

     

Hőség

Halál

     

Élet