A lélek

 

Mindnyájukban van az a valami az a megfoghatatlan misztikus, amit úgy hívunk lélek. Ő – vagyunk mi ?- vagy mi vagyunk ő ? Gyanítom, hogy nem az embernek van lelke hanem a léleknek van embere. Így vagy úgy az ember valahol maga a lélek. A lélekről már rengeteget írtak, és ennek ellenére senki nem tudta igazán a lényegét megragadni, ezt én se tehetem. A lélekről írni nem könnyű feladat, nagyon keveset tudunk róla. Amit mondhatok róla az az hogy a lélek a teljesség utáni vágy megtestesülése, vagy inkább az önmagamat meghaladó mérték az anyagba zárt határtalanság. A lélek felügyeleti "szerv ". Lelkünk nélkül nem boldogulhatnánk.....

 

A lélek az minden, vagy a semmi?

Esetleg mindkettő?

 

Én úgy gondolom, hogy a lélek annyit jelent: Túllépni  hétköznapi önmagunkon, vagy éppen belépni az egységbe: valami ténylegessen transzcendens.


„Lélek (amina = pára, lehelet) a testtől valami különböző lényeg, és ez jelen van minden más dologban is. Halál alkalmával elhagyja a testet. Nem egységes dolog. Nem egy személyes lény, de nem is valamiféle személytelen lényeg,”


Döbbenten állunk a halál kérdése előtt, mindenki volt már úgy, hogy megpróbálta megérteni hová tűnik az szívünknek kedves ember akit gyászolunk hová lesz a lénye, lényege? A test merev és nem mozdul ebben az állapotában nem több mint levetett burok. Mi az ami hiányzik belőle?  /A lélek biztosan./ Ami által él és eleven, ami által barátságos és mosolygós vagy szomorú éppen.


A lélek megfejtésének fontos kérdése, az ember azonosság tudata és ez igazán fogas kérdés.

 

Mi vagyok? Ki vagyok? - tehetjük fel a kérdést.

 

A test követeli a maga részét: Hiszen ha éhes, ennie kell, ha fázik, vagy bármiben hiányt szenved ki kell szolgálnunk, és tudjuk hogyan tegyük. Azonban hol kezdődik, hol van az a határ ami a lélek.
Mikor föleszmélünk, öntudatra ébredünk: Kérdések fogalmazódnak meg bennünk. Ez akkor is így van , ha először ezt nem igazán akarjuk tudomásul venni. A kérdések pedig ott bújnak meg mindennapi érzéseinkben. Azokkal a viselkedésformákkal, amit magunkénak mondhatunk, pontosan ezekre a kérdésekre szeretnénk megfelelni. Tetteinkkel, érzéseinkkel lelkünk boldogságát keressük. Szerelmünk és valaki iránt érzett szeretet vagy gyűlölet eszköz arra, hogy megismerhessük saját lelkünk titkos vágyait.


Kik is vagyunk valójában?- leginkább akkor derül ki, ha keresni kezdjük önazonosság tudatunkat. A másokkal való egyezésre vagy esetleg konfontrálodás esetén, értékes információt kaphatunk lelkünk valódi mélységéről. Egész életünkben mást sem csinálunk, mint saját magunkat tanuljuk, a körülöttünk lévő világ benne az összes tényezővel, csak a tükröt tartják ehhez. A mindennapi élet gyakran, próbára tesz, provokál minket s ha őszinték akarunk lenni! - Nagyon sokszor meglepődünk saját reakciónkon egy adott szituációban, csak később gondolkodunk el mélyebben, alaposabban: Vajon miért is viselkedtünk éppen úgy akkor és ott?

A lélek transzcendens mivolta miatt, egy más nézőpontból is látja, láthatja és ítéli, ítélheti meg az életünkben folyó eseményeket.


Az Amerikai Egyesült Államokban úgy jó 30éve titkos kísérleteket folytattak, neves tudósok és más szaktekintélyek bevonásával. A kísérlet tárgya és célja az emberi lélek, tudományos eszközökkel való mérése, meghatározása, fizikai vagy nem fizikai létének, valójának beazonosítása volt. A hosszú ideig tartó, és kivételes műszerezettséggel járó kísérletek noha rengeteg pénzt emésztettek fel, szinte semmilyen eredményt sem tudtak felmutatni. A jelentésben a tudósok, csupán annyit feltételeznek, hogy az emberi léleknek van valamiféle kiterjedése és súlya ennél többre azonban nem jutottak. A tudományos világ számára tehát továbbra is homály fedi a lélek igazi természetét és eredetét. Egy racionális emberi agy nem léphet be érdemben a lélek transzcendens otthonába, mert ez metefizikai képtelenség.


NEM KERESHETJÜK AZ ANYAGBAN AZT, AMI FELETTE ÁLL!

 

*

 

Befejezés helyett: A lélek témájánál nem hallgathatok el egy fontos információt. Az ember tudata tágulásával már képes, bizonyos dolgokat megérteni a valóság ablakaiba betekinteni. Kinyilatkoztatások, bízonyitékok vannak arra vonatkozólag, hogy az emberiség megérett arra, hogy megismerje saját emberi mivoltának mikéntjét és felépítését.

 

 Eszerint: Az embernek, mint Isten teremtményének, egyszersmind metafizikai lénynek, három fő része van, de ez egyben maga a Szentháromság.

 

 1 szint:

Anyagi test,  csakrákkal, aurával mindenestül. Benne a négy elemmel is mint, természetes alkotó része.  

 2 szint:

Lélek, fél anyagi minőségű /tudom ezt nehéz felfogni/ A lélek a lét több síkján képes mozogni  például az asztrális mezőben és 1 eont azaz 25 940 emberi évet képes tárolni önmagában azaz ennyi időbe keretbe férő  az egyént érintő reinkarnációt annak minden történésével és összefüggésével. Olyan, mint egy számítógép winchester, azaz adat tároló.

3 szint:

Szellemiség. Alkotó része ős energia, isteni rész. Vigyázz ez nem összetévesztendő a szellemekkel! 


Tehát az a valami ami bennünk van, és ami által azok vagyunk akik vagyunk, többek mint egy „eszes” állat, az a valami megfoghatatlan és megfogalmazhatatlan vagy talán mégis? Erről kiterjedtebb, alaposabban Írtam Születés Cimű írásomba. Kattints az alsó lépre.


Lelkünk a kozmikus önvalónk része, eszköz arra hogy felfedezéseket tegyünk benne és általa. Egy kapu a transzcendens világhoz, vagy mesteri tanító és tanuló a végső nagy igazsághoz.....