Mágia

 

A mágia eredetét, és fejlődését, nagyon sokak kutatták és napjainkban reneszánsznászukat élik a különböző mágikus tanok. A mágia változatos megjelenési formái gyakran okoznak zavart a fejekben különösen a kezdő érdeklődők körében. Hogy helyes bepillantást nyerjünk a jelenségek lényegébe tisztában kell lennünk néhány alapvető dologgal. A világon minden éremnek két oldala van, ez alól nem lehet és nincs is kivétel. A különféle céllal megvalósított varázslatok az ősi mágikus szemlélet kezdeti kifejezési formái voltak. Minden nemzet írott és íratlan történelmében jelen van a mágia. S a történetek igazak vagy nem? - de éltetik és táplálják a mágia fogalmát.

Sok mesében olvashatunk a nagy tudású varázslókról aki segít a a szegény ember legkisebb fiának megpróbáltatásai alatt, hogy a végén elnyerje a királylány kezét. Azonban a gonosz boszorkány résen van, és sok kellemetlenséget okoz fondorlataival, hogy megakadályozza a frigyet. Tehát a mesében is jelen van a jó és a rossz. Kicsit lefordítva az analógia nyelvére: fekete és fehér, egyik sincs a másik nélkül.

 

 

A fehér és fekete mágia.

 

A mágia fehér, vagy fekete. Célja mindig a mögötte álló akaratától és céljaitól függ.

 

Ha csupán felületesen elemezzük, közelítjük meg a kérdést, csupán ugyanannak az éremnek a két oldalaként értelmezhetjük a különbséget, mert úgy gondolhatjuk, mintha a mágia két formájáról lenne szó, ám ha mélyebbre tekintünk, rájövünk, hogy két egymással alapvetően felcserélhetetlen oldalakról van szó.

Miután mindenkiben van valamiféle empátia a jó és a rossz irányba is, könnyen megérezzük, hogy világunkból az emberektől milyen energiák áramlanak felénk. Ha tudatosan nem is, de ösztöneinkben megérzéseimben pontosan tudjuk kitől mit várhatunk. Ezek az erők lelkileg hatnak ránk, a rossz töltésűek akaratlan szorongást-bánatot okoznak és gyengítenék bennünket. A jó töltésű energiák pedig mosolyt, jókedvet, tavaszt varázsolnak a belsőnkbe, erőt biztosítanak nekünk. Ez a mindennapi fehér és fekete mágia.

Bármilyen mágiáról beszélünk annak hatásfoka mindig a belefektetett energia nagyságától töltésétől függ. A legtöbb „varázslat” nem érhet célt és ennek millió oka lehet.

 

A fehér mágia

 

A helyesen értelmezett fehér mágia, tehát nem a fekete mágia ellentettje, hanem a lélek ősvilágának valódi és hiteles része! Ahhoz, hogy a fehér erőt és annak hatalmát megérezzük, és hogy az képes legyen számunkra valóságos formájában kiteljesedni, alaposan meg kell ismerkedni annak a lényegével. A fehér mágia legfőbb törekvése az, hogy harmóniát és jóságot teremtsen. Azokat a „varázslatokat,” amelyek a szerencsétlenségek és a viszontagságok elkerülését szolgálják, a fehér mágia fortéjának tartják. Ez a nézet azonban meglehetősen leegyszerűsített szemlélet, mivel a valóságban éppen olyan sok forma, eszköz és cél különböztethető meg, mint amelyen sokoldalú maga az energiaminőség, mely ezeknek a praktikáknak a mozgatórugója. Így a saját finom anyagú energiák fokozásán és bevetésén át egészen a felsőbbrendű spirituális hatalmakkal való kapcsolatfelvételig terjedhet. A fehér mágus az  egész világot energetikai jellegűnek tekinti, mely a misztikus, mágikus világkép sajátos ötvöződéséhez vezet.

 

Mindenki fehér mágus, aki a jót szolgálja. Jó tetteinkkel, mosolyunkkal, önfeláldozásunkkal, segítőkészségünkkel mágusok vagyunk a szeretet, a fény mágusai.

 

A fekete mágia

 

A fekete mágiának legalább akkora kultusza van mint a fehér mágiának. A legismertebb és talán legszélesebb körben gyakorolt ilyen vallás a woodoo, amely az afrikai rabszolgákon keresztül jutott el a nyugat-indiai szigetvilágba, és a hozzá kötődő okkult praktikák ma már a világ legnagyobb részén ismertek, sőt széles körben elfogadottak a sötét erőt vallok körében.

Tulajdonképpen a sötét erők az okkult világ mai tudása szerint, az ördög fennhatósága alatt állnak és az ő ereje van a középpontban. Számos, megszámlálhatatlan rituálé szól az ördög imádásáról és szolgálásáról. Az ördögöt nem feltétlenül kell a patás bestia képével azonosítani, de a sátánizmus ma is jelen van társadalomban. Leginkább a fiatalabb 15-22 korosztály tekinthető veszélyeztetettnek, hiszen ők azok, akik részben korosztályi sajátosságként sokszor komoly személyiségproblémákkal küzdenek. Még könnyen befolyásolhatóak gyakran nem rendelkeznek helyes értékrenddel. Éppen ezek a problémák teszik őket sebezhetővé kiszolgáltatottá. A sátánizmussal való kapcsolat soha nem elszigetelt problémaként jelentkezik. Sok tizenéves lázad a megszokott rend ellen a sötétség erőihez való vonzódása mellett drogot, alkoholt fogyaszt, és rendszeresen cserélgeti szexpartnereit. Lassan eljuthatnak odáig, hogy Isten ellenségének tekintik magukat, és a Sátánt vallják uruknak és ez már tulajdonképpen fekete mágia ha nem is a legmegszokottabb formája. A legtöbb sátánizmusba keveredett fiatalnak fogalma sincs arról, kit szolgál valójában, ám úgy érezheti, sorsa irányítása teljes egészében saját kezébe van.

A fekete mágusok uralják a sötét erőt jobban mondva gondolataikkal és rituáléikkal gerjesztik azt. Közöttük elterjedtek az olyan nézetek, melyek szerint a megfelelően végrehajtott rituálék következtében öngyilkosságba vagy őrületbe kergetik a kiszemelt illetőt de mindenképpen ártanak neki. Egyes rituálékon ártó szellemeket idéznek meg. Annak, aki tisztába akar jönni a sátánizmus elterjedtségével, igen széles körben kell tájékozódnia. A sátánimádás nem egyszerűen rituálék formájában nyilvánul meg, legfőképpen a tudatlanságnak köszönhetően mára már beszivárgott az élet szinte minden területére. A könyvekben filmeken a vámpírok és a szörnyetegek, a kísértetjárás a rockzene, némely változatai mind-mind eszköze lehet a fekete mágiának. A fekete mise mindenki által ismert jelenség egyes országokban nagyon komoly kultusza van. Az ilyen híveknek meggyőződésük, hogy haláluk után a démonok negyven légiójának élére kerülnek, és kedvező elbánásban részesülnek a pokolban. Lényege a sátánimádás az pedig nem más, mint a lelki perverzitásokkal megfordított hit. Példák az elterjedt fekete mágiára: Rontás, Átok stb.