A tarotról másképpen

A királyi út

 

 

A tarot kártya talán az egyik legpontosabb analógiai rendszer,  és eszköz a bennünk lévő, bölcs öreg mester megszólítására, amely szimbolikájával kifejezve útmutatást ad önmagunk jobb megismerésére.

Talán kevesen tudják, hogy a tarot kártya Nagy Arkanum lapjai analóg módon tartalmaznak egy titkos tudást, amit szokásos királyi útnak is nevezni. Itt arról van szó, hogy az anyagba született léleknek emberként 22 arche típus 22 különböző próbáját kell kiállnia. Ennek eredményeként beavatottá, válik és megszabadul a karma kötelékeitől. 

A tanítás arról szól, hogy ezeket a stációkat mindenki kivétel nélkül végig kell, hogy járja, ezek az állomások a karma számmal rendelkeznek amely egy rezgési minőséget, lehetőség  és megtapasztalási rendszert takarnak, tehát egy bizonyos  kötelező tananyag. Mindenkinek meg kell tapasztalnia a jót és a rosszat egyaránt, hogy az út végén végén középen polús nélkül Istenben "nyugudjon". Minden ember egy bizonyos karma számmal születik, amely minőségében végig kísérí az adott élet bejárandó megtapasztalásait. Azonban az ember próbája az is, hogy a 22 bavatási kaput mennyi idő alatt, hány élet alatt képes, leküzdeni teljesíteni és annak tanúlságait érdemben levonni. Egy adott kártya - kapu területén bizony akár számos életet is eltölthetünk.

A kártya lapjainak sokféle, de mindig egy irányba mutató tartalmat jelentést tulajdonítanak egy szimbólum rendszer keretén belül. Az alábbiakban azt írom, le számomra milyen intuíciót küld a kártya. 

 

 

 

 

Beavatási kapuk

 

     

 

0. A Bolond

 

Ez a beavatási kapu az okult tudás a szellemi gazdagság mesterét a bolond analógiáját takarja. A bolond nem fél semmitől, neki minden megengedett, ő mindenről tud. Lépteit nem vigyázza, vállait nem nyomja teher, még a halálra is csak visszamosolyog.  Mindenhelyzetben otthonosan mozog. A bolond tudja, hogy léte örök, ezért rá az anyag, a fizikai világ törvényei nem vonatkoznak. 


 

 

        I.  Mágus

 

A mágus a tudat ébredésének első fontos stációja. A mágus tud a test, a lélek és a szellem hármas egységének létezéséről, és már sejti, hogy a tudat és a szellemiség az anyag felett áll. Teremtő ereje állandó működésben van. Ügyesen bánik „égi” varázspálcájával, azonban még nincs a teljes szellemi erejét támogató megtapasztalás a birtokában, ezért erejét az anyag uralja.

 

          II. Főpapnő

 

A Főpapnő az élet okult tudását jelképezi a bennünk lévő elrejtett tisztánlátót.  A lénye megfoghatatlan testetlen ima. Az intuíció a rejtett tudás képviselője. Titokzatos. Főleg női energiákból építkezik. Az értelem, az akarat és az érzelem láthatatlan uniója. A titokzatosság az önbizalom és az önmagunk felsőbb énjére való hallgatás  törvényének megismerése a beavatási útja.

 

      III. Az Úrakodónő

 

Az Uralkodónő az anyatermészetet a termékenységet életigenlést, a szépséget, bőséget és talán a bujaságot szimbolizálja. Senki nem mehet végig a királyi úton az uralkodónő jóváhagyása nélkül. Ez a beavatási kapu a hármas számot a harmónia, a természet tiszteletének, törvényét képviseli és felszólít annak betartására. Ezzel együtt a harmadik dimenzióra  az Anyaistennő, létére minden élet eredetére való utalást is jelent.

 

IV. AZ Uralkodó

 

Az Uralkodó férfi energiákból építkezik, ezért a felelősségtudat az anyagon való uralkodást, a céltudatosságot, az akaraterőt a dominanciát, a megvalósítást jelképezi. Az uralkodónak szüksége van a kihívásokra, a harcra, hogy bizonyíthassa rátermettségét.  Az uralkodó az apa arche típusa.  Ez a beavatási kapu a „két lábbal a földön” képességét kívánja tőled, ha ennek megfeleltél vándor, csak akkor mehetsz tovább az utadon.

 

V. A Főpap

 

Ez a beavatási kapu a hit, a vallás világi és nem e világi területét képviseli. A Főpap a benned élő lelkész. A tudás képviselője, hasznos tanácsokat ad igazi tanító. Egyszer mindenki szembe találkozik, a benne élő főpappal, aki felszólít a hit fontosságára és Isteni minőséget közvetít felénk. Ő látja dolgok rejtett értelmét és okos választást kínál nekünk s ez a spirituális út.

 

VI. Szeretők

 

Érzelmeink megtapasztalása és felvállalása fontos része életünknek, ez a beavatási kapu tehát ezt a területet felügyeli. Ide tartozik a szerelemi életünk, de a szüleinkkel való kapcsolatunk vagy más emberi kapcsolat rendszereink minősége is. A szeretők a fontos döntések, területét szimbólizálja hiszen érzelmi életünk folyamán állandóan döntenünk kell. Ez a beavatás tartalmazza a férfi és női minőséget, az egységet és a különbözőséget és finom, de nyomatékos célzást takar a Jin és jang törvényének megértésének fontosságára.

 

 

VII. A Diadalszekér

 

A diadalszekér az akarat, a gyakorlatiasság a spirituális erő analógiája. Ez a beavatási kapu fontos állomás, mert kifejezi a szabadság utáni vágyunkat, de egyúttal felszólít spirituális erőnk tudatában: vad vágyaink megzabolására, megfontoltságra is. Ahogy a harci szekerek nekirohannak az ellenséges tábornak a csatamezőn, úgy a diadalszekér azt szimbolizálja, hogy akaratunkkal sikeresen le tudunk győzni bármilyen természetű elénk kerülő problémát.

 

VIII.  Az  Erő

 

A világon mindenhez erő kell. Erő kell, megszületni és erő kell meghalni is. Erő kell, szeretni és gyűlölni. Ez a beavatási kapu az erővel, az energiával való bánni tudást tanítja. A nyers erővel szemben itt főleg a nemes akaraterőről és a gyengék védelmezéséről van szó. Az erő spirituális üzemanyag, teremteni lehet, vele jót és rosszat létrehozni. Ezért engedd, hogy a tudatalattidból érkező impulzusok vezessenek ezek jórészt tiszta forrásból erednek.

 

IX. A Remete

 

A kilencedik kapu, önmagunk megismerésének területét foglalja magába.  A Remete megfogadta az Igazság, azaz saját lelkiismerete - szavát és válaszokat keres az őt kínzó kérdésekre. A remete a magas szintű őszinte tudás szimbólizálja, a bölcs tanító, aki párbeszédet folytat a mindenséggel. Meditál nincsenek egoisztikus vágyai, nem vágyik rangra, sem vagyonra.  A remete lámpája a az anyagi világban egy  "másik' transzcendens világ világossága.

 

X. A Szerencsekerék

 

Ez a kapu a változás, a váltás szükségszerűségének analógiáját takarja. Az egyszer lent egyszer fent törvénye. A sors kifejeződése. A nagy beavatások megélésének lehetőségét takarja.  A kerék mindig forog, minden előfordulhat. Legyünk készek mindenre! - tanítja ez a kapu.

 

XI. Az Igazság

 

Ez a beavatási kapu egy felsőbb törvénykezés, megértése létének elfogadása. Belépés a középpontba.  Az ok és okozat törvénye. Az emberi igazságossággal szemben itt az Isteni igazságosságról van szó, amely abszolút, semleges, pártatlan és szigorúan korrekt. Amíg, ezt az ember nem képes megérteni és elfogadni, addig ennek a kapunak a fogja.

 

XII. Aksztott Ember

 

Az akasztott ember analógiája a kényszerű pihenőd helye vándor.  Itt az igazság keresztjére feszítenek a körülmények. Innen egykönnyen nem szabadulhatsz. Még is a döntés a te kezedben van. Cselekvő képességedet felfüggesztették. Át kell gondolnod a dolgaidat egy más aspektusból! Ez az idő pozíció csak akkor enged szorításából, ha meggyőződéseidet, hitedet egy fordított fókuszon át szemléled akkor a szenvedésed előbb extázissá transzmutálódik, majd tudássá válik.

 

XIII. Halál

 

A 13. kapu a félelmek legyőzést tanítja. A halál Isteni törvény. Az ideérkező beavatást kap az elengedés a búcsú nagy misztériumába. A halál lezár egy korszakot, egy életet. Ő mindenkit lekaszál de, nyomában mindig a fény jár, egy új élet kezdődik. A hit kardinális kérdése annak megértése, hogy még a halál is átjárható. S te vándor millió néven-formádon túl mindig éltél és élni is fogsz, ez a reinkarnáció. A test talán fél a haláltól, de a léleknek emlékeznie kell, hogy a halál csak egy átjáró…..

 

XIV. Kiegyenlítődés

 

Ez a kapu rejti a Yin jang, a tűz és víz törvényének megértését kívánja. Egyik sem létezhet a másik nélkül de, ha az egyik végletben élsz a másik oldal óhatatlanul, erőt gyakorol rád. Ez az igazság két serpenyője. Spirituális mérleg Isten mérlege. Ezek a törvények mindenkin végrehajtódnak, ami akár kellemetlen is lehet. Ezért, önszántadból törekedj a mértékre, a középpontra és megtalálod a harmóniát. Ezt tanítja neked ez a beavatási kapu.

 

XV. Az Ördög

 

A 15. kapu az ördög fennhatósága alatt áll ő a fekete mágus, "aki ellent mondott Istennek." Erre a területre mindenki eljut. Az ördög megkísért bennünket, ezer formában. Azonban ne feledjük az ördög is Isten teremtménye! Ráadásul angyal, ezért hatalma, ereje, képessége megkérdőjelezhetetlen. Az őrdögre spirituális szükségünk van, általa tapasztaljuk meg a sötét oldalunkat. Szenvedéseinkkel a pokoli tűzén keresztül az alkímia területére tévedünk, és lelkünk olvasztótégelyében előállítjuk a prímamatériát. A fényt a megváltást. 

 

XVI. Torony

 

Ez a kapu a légvárépítést, egy eszmerendszer hasznavehetetlenségét kisiklott életet az ego bukását a zuhanás, elkerülhetetlenségének analógiáját takarja.  Fő mondani valója: Mindenkinek tanulnia kell a saját hibáiból, tehát a tanulságok levonásának ideje. S ha okultunk a hibáinkból, rá ébredünk egy felsőbb igazságra akkor mindaz, ami kudarc volt most erényünké válik. Ha mindezt megtanultad vándor akkor tovább indulhatsz. Ha nem a torony fogja, maradsz, mert ugyanazt a tornyot építed fel ismét.

 

XVII. A Csillag

 

A Csillag remény kapuja, jelzi, hogy jó úton vagy vándor. Hallgass az intuícióidra, spirituális éned már pontosan tudja az útirányt.  Ne sürgess, semmit hagyd, a dolgokat megtörténni úgy, ahogy annak lennie kell. Ezek után már nem sodródhatsz ázott fatörzsként tehetetlenül, a mindenség tengerén. Hiszen felragyogott vezérlő csillagod. De tudd! Jaj neked, ha elfordítod róla tekinteted és ezzel elárulod fénylő csillagod.

 

XVIII. A Hold

 

 

A Hold megkísért téged, a sötét oldal téged akar. Főleg női energiákkal dolgozik sejtelmes és titokzatos azt akarja, hogy vezérlő csillagod helyett figyelmedet rá irányisd. A holdnak nincsen saját fénye abból él, ha a Nap fénye rávetül, ezért területe jelképe a határozatlanság a kettőség. Ilyen is - olyan is. A fekete misztérium a kétség, a szeszély, befolyásoltság. Ezért hát jól vigyázz! Ezen a területen át kell menned vándor, mert neked tudnod kell, mi van a hold túlsó oldalán.

 

XIX. A Nap

 

 A nap a szeretet kapuja, izzókorongja az egyik legnehezebb beavatás misztériumának analógiája. A nap a vitalitás az élet maga, de mégis magányos jel ő uralkodik az égen. Fényét mindenre és mindenkire egyformán ráveti, nem válogat.  A gazt ugyanúgy táplálja fényével, mint a nemest. Mindenkit egyformán melegít. Számára nem létezik a jó és a rossz fogalma. Nélküle nem létezhet élet, csak úgy, mint szeretet nélkül sem. A Nap, a fény, amely elkísér, utadon először megvilágítja az árnyékot, hogy felfedezd, majd eltünteti azt.

 

XX. Végítélet

 

A 20. kapu az átalakulás, a transzformáció, de valójában a visszatalálás a magunkra találás metamorfózisa. Kedvező változás. A dolgok megértésének ideje és területe. Az önmagunkká válás útján a döntő lépésnek a megtevését jelképezi. Az alkímiai változások sikeres folyamatát, mely az alacsonyabb rendűből magasabb rendű felé tart immár visszavonhatatalanul. Az anyagból a szellemibe.

 

XXI. Világ

 

Az utolsó nagy próbatétel fogadja az ideérkezőt. A világ kapuja őrzi az út végét, ahol a vándort még utoljára megkísérti a világ minden káprázata.  Csak ha egyensúlyodat megőrzöd, akkor vagy beavatott, s elmondhatod: végig mentél a királyi úton. Megérkeztél az egységbe, a teljességbe. Megtaláltad és kiismered magad a test, a lélek, és szellem 3-as egységének birodalmában. A világ megmutatta magát neked, teljes valójában. S te már mindezt látod és megtartod az egyensúlyt, mert minden, létező már benned van. A világot most olyannak látod amilyen az valójában.