Satanael

 

 

A teremtés valaha Isten kizárólagos hatalmában ált, természetesen javarészt és a kozmikus valóságot alapul véve ez ma is így van, azonban Isten felruházta az embert és valószínűleg jóval később  az univerzum más szellem csoportjába tartozó teremtett fajokat is hogy értelműknél fogva új szellemi és anyagi dolgokat hozhassanak létre, azaz működtessék a logoszt. A logosz - ige cselekvést, történést jelentő szó, ami  utalás a „kezdetben volt az ige”: azaz a lényeg lényegére, de analóg módon kifejezi Isten kinyilatkozását és teremtett világát ebbe minden létező  megjelenő valóság bele tartozik.

Isten a teremtésben még az elején valamikor létrehozta saját angyalait, számuk akkor 144 volt ebből 72 maradt akiket manapság király vagy arkangyaloknak is szokás nevezni. Ők  segítenek neki és felügyelik a logoszt. Az angyaloknak, Isten nagyfokú hatalmat adott. Isten legkedvesebb és legnagyobb hatalommal bíró angyala a fényhozó Satanael volt. Az ember teremtésekor az isteni gondolat az volt, hogy Isten olyan lényt alkot, amely tükrözi saját képmását, természetesen ezt nem az anyagi formára értendő. Tehát létrehozni egy olyan lényt, aki rendelkezik az összes anygyali minőséggel és aki ha kisebb formátumban is, de isteni módon teremteni tud, ezért Isten az emberbe saját  tökéletes szellemét „lehelte” bele, ez egyébként minden ember aurajában ma is jelen van  elpusztíthatatlan és az anyagi test és a lélek mellet és annak legmagasabb szintű része, ezoterikus körökben kozmikus isteni - testnek vagy világ szellemnek nevezik ez nem összetévesztendő a szellem hétköznapi jelentésével.

 

*

 

Isten megbízta angyalait, az idők végezetéig szolgálják az embert. Satanael azonban a többi angyal előtt ellenszegült e parancsnak, mert rangon alulinak érezte az ember szolgálatát, ezért ellentétet szított az angyalok között szövetségest keresve. Az angyalok fele 72 -en hűek maradtak Istenhez, és néhányan erővel megpróbálták Sátanaelt jobb belátásra bírni, azonban súlyos kudarcot vallottak, mert Satanael ereje sokkal nagyobb volt, mint gondolták. Ezután az angyalok serege összefogott és Mihály arkangyal vezetésével, vereséget mértek Satanaelre akinek Isten látszólagos büntetésként elvette nevéből az „el” végződést, ami miden királyangyal közös jellemzője. Tette ezt azért, hogy így mint egy fekete bárányt megkülönböztesse, megbélyegezze a többi angyal előtt. Idővel az a betű is elkopott és a Satan magyarul Sátán néven került be a köztudatba. Azonban mindez mind írtam csak a látszat……

 

Valójában bármilyen hihetetlen Satanel, egykori nevéhez hűen ma is a fényt szolgálja, mert ez volt Isten zseniális terve. Tudom, most sokan értetlenül merednek e sorokra. Hogy az Isteni tervet megértsük, menjünk bele a részletekbe:

Isten maga a megnyilvánult világ. Tökéletes és mindenben jelenlévő mindent magába foglaló elsősorban teremtő szellemiség, melyből pólustalan, de napjainkban már mérhető  kifogyhatatlan energia árad. A tudósok háttérsugárzásnak hívják ezt a mindenhol mérhető energiát, az európaiak csak energiának, a kínaiak csi-nek, a japánok reikinek, az indiaiak pránának nevezik, ez az energia működtet mindent. Isten felismerte, hogy a teremtett világa benne az ember is önálló életre kelt és akkor lehet még tökéletesebb, ha tapasztalatokat gyűjt és ezeket a tapasztalati információkat majd vele is megosztja, ezáltal gyarapodik ő is mint minden létező Atyja. A beérkező információ számára létre hozott egy „könyvtárat” ez Isten emlékezete az Akasha a beszélő fény krónikája. Hogy az emberek vagy más tudatos lények a világegyetemben tudáshoz juthassanak, ehhez meg kellett osztani a világot. Két pólusúvá kellet tennie, mert a két pólus közötti választás, cselekvést, tapasztalatot, tudást végül is Isten számára információt eredményez, az egyén számára pedig fejlődést. Isten tehát minden teremtett értelemmel bíró lénye számára megteremtette és fenntartja a jó és rossz közti választás lehetőségét, így megalkotva a fejlődés soha meg nem álló Perpetuum mobile -jét. Hogy ezt a tervet, végre tudja hajtani valószínűleg előzetes megbeszélés alapján legkedvesebb angyalát „áldozta” fel. Satanael azonban természetesen mind a mai napig tudja, hogy ő az Istent szolgálja. Sajnos azonban az angyalok fele pontosan 72 lázadása komolynak bizonyult és idővel  nevüket elhagyva démonná váltak, de továbbra is angyali minőségűek, rezgésük azonban alacsonyabb a fény angyalainál, hiszen ők képviselik a sötét oldalt. Bár könnyen meglehet, hogy Isten pont ezt akarta. Hiszen Isten, Satanael és az őt követő angyalok segíségével szakította ketté a világot megalkotta a két pólust, a jót és a rosszat, a világon mindennek két pólusa van.

 

Sötét – világos, szeretet – gyűlölet, béke – háború, tűz – víz a keleti filozófiákban Jin és jang.

 

Sataneal dolga, hogy biztosítsa nekünk, és az univerzumban bárhol élő tudatos lénynek, hogy legyen egy rossz oldal, hogy választani tudjunk jó és rossz között. Jól végzi a dolgát, mert példának okáért minden ember „lelkében” kétpólusú világ van, amely egyik oldalát Satanael uralja a másikat az isteni minőség tehát a tökéletes, de nevezhetjük lelkiismeretnek is. E két pólus örök „harca,” erőviszonyainak folyamatos változása mozgatja a mikro és makrokozmoszt egyaránt.

Az ember történelmében mindig is jelen volt a Sátán, Lucifer, ki hogy nevezi kísértés képében. Nevezzük most öt így az ördög, akit a Rider tarot kártya 15. lapja ábrázol, egy trónon ül éppen, előtte egy emberpár férfi és nő súlyos láncokat viselve. /A képet nem illesztem ide, mert ereje van./

 

 

A kép analóg módón ábrázolja az  olyan ember szabadságának az elvesztését, aki az ördöggel cimborál. Az ördög általában öt helyen képes hatni és kis - értésbe hajtani az embereket ezek:

 

Erőszak: Háborúk, stb

Az emberi egó támogatása: Ki, ha én nem?

Az érzelmek megmérgezése: Irigység, féltékenység, prostitúció stb

Anyagi előny, haszon ígérete: Piszkos pénzek, kizárólagos haszonelvűség

Függőségek kialakítása: Alkohol, drog, szerencsejátékok

 

Végső és teljes sötét oldala azonban, az ördög imádása és a sátánizmusban és a megszállottságban domborodik ki. A sátánizmusnak szekták ezrei hódolnak, már sok évszázados kultusza van.  A megszállottság egyébként ördögi „sugallatra,” de emberi gondolatok hatására az emberi aurában sötét, gonosz energia elementálokat hoz létre, melyek ezután erejüknél fogva uralják az ember energetikai és mentális rendszerét befeketítve, blokkolva azt. Ez is egy teremtési folyamat. Rossz az, aki rosszra gondol, tartja a mondás. A sötét oldallal mindenkinek saját lelkében kell megküzdenie. De ennek ellenére például a katolikus egyház, de más szellemi iskolák is titokban képeznek ördögűzőket. Akik képesek ezeket a káros energetikai képződményeket sötét erővel bíró elementálokat vagy más uton érkezett démoni energia lényeket az ember energetikai mezejéből teljes egészében feloldani, azaz fizikai és szellemi szinten egyaránt megsemmisíteni. A démonok képesek embereket is megszállni, de ó ha tudjuk: Az ördög maga ilyent nem tesz egyébként is fizikai valója felett az embernek nincs hatalma, hogyan is lehetne ? - hiszen ő valóban egy király angyal. Az ember az amely gondolatai által bevonzza és életre kelti az ördögöt ami most már tudjuk  jórészt saját teremtett sötét energia lénye, kis részben pedig az asztrálmezőből érkező lények vagy démonok. A világ számtalan információt sugall nekünk érdekes módon az ember a rossz dolgokra sokkal fogékonyabb. De a dolgok lassan változnak a búza elválik a pelyvától ahogy Jézus megjövendölte.  

 

Gondoljunk csak bele: Az ördög hatalmánál fogva a dolgok árnyoldalával, meg tudja kísérteni, el tudja csábítani az embert, minden formában megnyilvánulhat. A bűnnek se szeri se száma sorolhatnám oldalszám. Mindeközben mindenkinek meg van a választási szabadsága ez egyben fejlődésének záloga is. Aki átverekedi magát az ördög praktikáin, annak a lelkébe életébe fény költözik. Így teljesíti be Isten tervét, akaratát Satanael a fényt hozó. Minél jobban rá látunk ezekre a dolgokra és megértjük Isten teremtett világát, a folyamatokat benne saját lelkünket annál jobban uraljuk, mert ismerjük annak  természetét mindkét pólusát, tudatosan tudunk választani ismerjük az erőt. Ekkor mágussá válunk, ez az egész spiritualitás lényege, mágusnak lenni annyi, mint uralni az erőt, tehát a teremtő „gondolatot” az energiát.

Az embernek Isten bölcsességének köszönhetően, mint már fentebb többször írtam mindig van szabad választása, sajnos azonban idő közben az ember letért a helye útról a sok ördögi kísértés közben és nagyon eltévedt. Isten fenntartotta a választás szabadságát minden távoli galaxisban élő értelemmel bíró lénynek is. Akik nem egy esetben megelőzték az embert a spirituális fejlődés folyamatában, mert többször választották a jobb az isteni tökéletes szellemi oldalát.

 

Sataneal nélkül, nem lehetne fejlődés, mert nem tudnák értékelni, sem megkülönböztetni a jót a rossztól pólusok nélkül nem létezhetne, emberi fejlődés. A választás lehetősége működteti a karma kerekét is és az ember viszonylatában ok - okozati szinten egyáltalán mindent. Mindezek ellenére utunk legvégén mégis újra egésszé pólustalanná válunk már nem lesz szükség választásra, mert Isteni részünk felülkerekedik a sok tapasztalat hatására tudatunk kifényesedik, megvilágosodik, magunk is teljes egészében  mágussá, Istenné leszünk.