Az Akasha-krónika

A beszélő fémy krónikája.

 

Jártál már könyvtárban? Talán banális a kérdés......komolyra fordítva a szót, létezik egy égi könyvtár a kulcsát Uriel arkangyal őrzi, aki esetenként kinyitja az ajtót, hogy az arra érdemesek kedvükre olvasgassanak ebben a hatalmas földi ésszel igazán megfoghatatlan csodában „Isten emlékezetében.”

 

Az Akasha kifejezés a régi időkből származik mintegy 5000 éve szanszkrit nyelven említik talán először, azt jelenti: "rejtett könyvtár." Más fordítás szerint ragyogót jelent, de a "lényegre", illetve "űrre" is utal.

 

Az Akasha az ötödik elem, a tűz, a víz, a föld és a levegő után az éter. Az Akasha téren és időn kívüli világ, de mégis ezekkel párhuzamosan létező láthatatlan valóság.  Az Akasha a fény krónikája de nevezték már világléleknek, egyetemes, finom-anyagú energia mezőnek, kvintesszenciának, kozmikus fluidumnak és még megannyi másnak. Azonban az Akasha egy „adattár” a Kozmikus Tudat része vagy talán egésze.

Most csak az embert fókuszba helyezve minden a mentális és az asztrális világban lejátszódott történés, de még a gondolat és a szándék is egyszóval minden emberi tapasztalat, múlt, és jelen,  az Akashában, akasha lemezeken tárolva van, energia minta képében.

Akasha krónika nem elérhető bárhonnan és nem olvasható el bárki által. Ennek a könyvtárnak nem nyílik holmi gombnyomásra az ajtaja. Ez az energia csak kristálytiszta szinte Isteni tudatossággal olvasható, ezért általában csak spirituálisan magasan fejlett emberek vagy az angyalok képesek ezekhez az energiába merevített képeskönyvekhez egyáltalán hozzáférni azokat olvasni, képeit megeleveníteni.

 

Akasha krónikában minden megtalálható, és feljegyzésre kerül. Itt mindennek nyoma van. Akárcsak a földi könyvtárban itt is rend van precízen külön részekre tagolódnak, az egyes „témakörök” mintha csak valami rekeszek vagy polcokon lennének. Egy részben a földi lelkek akasha lemezei, aztán másutt más teremtmények akashái. Odébb egy másik fakkban az asztrális rész és aztán szellemin túllépve, összes dimenziós valóságot átfogó minden szintet átható, a világegyetemet teljes egészében átölelő pontos nyilvántartás, adatbázis. Ez nyilván tartalmaz minden gondolatot, és eseményt, ami valaha is történt, történni fog, illetve ami előfordulhat. Már megírt és még megíratlan képeskönyvek, sorsok - mint egy hatalmas, végtelen, szellemi történelmi képeskönyv.

 

Amikor a teremtésben a lélek először elhagyja a kiindulási pontonját az isteni ideát (gondolatot). Égi hatalmak nyitnak számára egy Akasha „lemezt” amire minden információ felkerül, ami vele és általa történik amíg végleg vissza nem tér kiindulási pontjára. Az Akasha lemezeken tárolódnak a mindenkori DNS - kódok és megannyi más tengernyi információ. Ily módon soha semmi nem veszhet el az idő tengerében. Ez a „tároló lemez” lenyűgözően a finom anyagból van, és nem fizikai síkon létezik.

 

Van az univerzális Isteni igazság, „mint fent, úgy lent”. Ez lényegében azt jelenti, hogy minden lény, így a fizikai emberben megfogalmazodott, létrejött "gondolatnak" is teremtőereje van lévén a gondolat is energia. Ez az energia egyrészt kivetülést-klisét hoz létre, a szellemi világban nevezetesen lenyomatot képez az egyén Akasha lemezén másrészt pedig tetteket indukál még a földi síkon, amely tettek energiája ugyancsak rávésődik az egyén aksha lemezére és ez így folytatódik életeken át a reinkarnációk során át.

 

Hogy világosan értsük az anyagi világban  az ember testében létrehozott nevezzük így gondolat,  de inkább /szellemi energia/ vagy cselekmény valójában valódi vagy igazi teremtés. Ez az igazság azt is jelenti, hogy az egész teremtés a "gondolattal" kezdődik és hogy a "gondolatok," igaz  valóságot, matériát szülnek. Pozitív és negatív pólussal, így létrehozva az ok és okozat, azaz a karma törvényét.

 

Ennek a megértéséhez egy kis magyarázat: Saját Akasha lemezünkhőz címezve minden időpillanatban valamilyen jó vagy rossz töltetű kódolt energiát küldünk. Ami elöszőr auránk egy rétegében tárolódik egész pontosan a lelkünkben s ott vár szállításra készen. A lélek az Akasha helytartója mindent feljegyez megjegyez. Azonban ezt a csomagot kézbesítenünk is kell és ezt minden nap pontosabban, minden éjszaka meg is tesszük. A fizikai testünk éjszaka pihen, méregtelenít. Szellemi energia testünk lekünk azonban bár egy "ezüst" energia szállal össze van kötve fizikai testünkkel mégis a szó valódi értelmében elhagyja azt és a csomagot egy sajátságos módon leszállítja azaz bejegyzést tesz az Akasha - krónikába de oly módon, hogy az információt önmagában is megtartja. Tévedés ne essék ez nem az álom állapotában történik. Aktuális tetteink, gondolataink tükrében tehát létrehozzuk tulajdonképpen saját energia lenyomatunkat, mátrixunkat. Innen aztán ezek majd kéretlenül, de jogosan egy kozmikus törvény szerint vissza integrálodnak hozzánk valamikor valamelyik vagy éppen mostani életünkben, annak megfelelően, hogy kiegyenlítsék a számlát, azaz megéljük azt, amit létrehoztunk. Ezek a visszakapott energia töltetek nem konkrétumot, tehát nem hajszálpontosan azt a szituációt, jót vagy rosszat sugározzák vissza nekünk, ahogyan azt létrehoztuk, de jellegében és hatásában, eredményében mégis pontosan azt. 

 

Az Akasha Isten tárháza, könyvtára. Minden a világban felelhető, megtörtént és még meg sem történt esemény energiamintája létezik benne. Gyakorlatilag szükség szerint innen integrálódik az univerzumba.

 

A Földön meglévő emberekkel kapcsolatos történések kivétel nélkül mindent beleértve csak okozatok. Egykor létrehozott energiaminták testet öltései. Saját sorsunkat mi hozzuk létre, nem egy láthatatlan arcnélküli varázsló. Az egyén teremtő ereje azonban sokkal hatalmasabb, mint azt gondolnánk. Az elhibázott helytelen gondolatok mára már eltorzították az emberiség kollektív tudatát és ennek máris katasztrofális következményeit mindannyian saját bőrünkön tapasztaljuk. Ez az állapot leginkább a léleknélküliség, „nincs kapitány a fedélzeten” életérzése. Ez a helyzet még a teljes elviselhetetlenség határáig eszkalálódni fog. Mégis éppen ez az állapot fogja kihúzni a bajból az emberiséget, mert létrehoz egy mindennél erősebb hiányérzetet. Végszükségében az ember a teljes összeomlás szélen felismeri a léleknélküliség állapotát és ennek az állapotnak minden velejáróját. Úgymint: Egoizmus, kapzsiság, kizsákmányolás, gonoszság....stb.

S próbál változtatni és, a fent emlitett szavak helyére egyetlen szót behelyettesíteni: Szeretet. A szeretet pedig az ős lélek ez a szellem maga a tisztaság a pólusnélküliség.

 

Az Akasha krónika számon tartja az egész univerzum minden rezdülését. Vannak világok ahol már az ott élő lelkek akasha lemezeire már csak jó energia mintázatok vésődnek. Az ő mátrixaikban már kicserélődtek, felülíródtak az egykori rossz „beidegződések.” Ők ezáltal, már kiléptek a karma törvényéből, tudatosságuk magas fokon van. Közülük gyakran érkeznek hozzánk, láthatatlan vagy éppen földi ember képében segítőnek. De erről talán majd egy más alkalommal....