Magyarnak lenni

 

Vannak a világon egészen egyedi, csodálatos szépségű helyek. Mégis Magyarországon megszületni magyarnak lenni ez szavakkal nem leírható. A magyar szív dobbanása, beszédünk, kultúránk, hagyományaink szokásaink nekünk, magyaroknak valami olyant jelent, ami rejtjelezett értelmeket érzéseket takar és csak mi magyarok értjük igazán. Egyetlen más nép sincs ilyen vagy akárcsak hasonló kincs birtokában szélese világon. Spirituális szempontból magyarnak lenni, ide születni igazi beavatás. Szokás és nem alaptalanul Dobogókőt a világ szívcsakrájának nevezni. Hosszú hányattatott történelmünk folyamán, sok mindent átvészelt a magyarság. Tört ránk tatár, török, és megannyi nemzet hódító vagy más alantas szándékkal, mi mégis itt vagyunk, létezünk.  Mi vagyunk. Soha senki nem mondta, hogy magyarnak lenni könnyű mert nincs is így. Magyarnak lenni nehéz és mégis a legszebb a világon. Sokan haltak e földért és nyugszanak tán jeltelen sírokban, de átörökítették a legtöbbet ránk az utódokra amit tehettek:  a magyar föld szeretetét és a hálát, hogy magyarok lehetünk. Ennek szellemében álljon itt egy versem.

 

Ébredj!


Egykor majd sírom felett....
Halkan jár a szél.
Most még itt vagyok,
S nem félek, nem hallgathatok,

A némaságba kiálltok.
Büszke szívemben, nagy most a bánat
Nem adhatom e földet, hazámat!
Jöttment  senkiknek!

A porban tovább nem térdepelni,
Emberhez méltónak lenni.
Fel kell ébredni, az alázatból elég!
Az igazság asztalánál, jussunkat már nem kérni...

De  követelni!

Egyenes derékkal végre nagynak lenni,
Lelkünkbe Árpád szellemét idézni.
Bennünk Mátyást a jó királyt életre hívni..

S e szent tűzzel, akarattal egyként.                                                                                                                     
Bilincset, igát a szellem rabszíját eloldani.
S minden kínodtól megszabadítani....
Szeretett Hazám! Ámen.

 

                                                           /saját/

*

                                                            

 


Az ezoterika tanaiban gyakorta felbukkan a reinkarnáció szó. Ez tulajdonképpen a lélek újbóli testet öltését jelenti az örök megújulást, törekvést a tökélesedés felé. Vajon kedves olvasó elgondolkodtál e valaha azon miért ide, pont ide Magyarországra születtél? Oly nagy a világ Te mégis itt vagy mert ezt választottad. Márpedig akkor itt élned halnod kell.
Rég volt bölcsei a hazánknak útmutatást adtak okos megszívlelendő útravalót nekünk hogy szavaik a síron túl is fáklyaként mutassák az utat ha eltévednénk.

 

"Akit magyarnak teremtett az Úristen és nem fogja pártját nemzetének - nem derék ember."

 


(Gróf Széchenyi István)

 

 


„Véremet és életemet a hazáért és királyért, az egri vár védelmére szentelem. Sem erő, sem fortély meg nem félemlít. Sem pénz, sem ígéret meg nem tántorít. A vár feladásáról sem szót nem ejtek, sem szót nem hallgatok. Magamat élve sem a váron belül, sem a váron kívül meg nem adom. A vár védelmében elejétől végéig alávetem akaratomat a nálamnál feljebb való parancsának. Isten engem úgy segéljen!”

                                                         / Dobo István /

 

 

Én Isten áldását kérem a Magyarországra és benne élő összes lélekre.