Jézus tanításai.

 

 

JÉZUS a legnagyobb tanító: "Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz ő benne el ne veszhessen, hanem örök élete legyen."

 

Jézus szavai 2000 év távlatából is igazak, kinyilatkoztatásai Isten szavakban való megtestesülése ezek a szavak igazak és megmutatják az utat  minden időben a keresőknek. Íme, néhány idézet tőle, csak néhány, mert a kevés sokszor több. Mindenki próbálja meg a szavak valódi spirituális értelmét megragadni. Jézus szavainak megértéséhez mindenki lelkében megvan a jézusi bölcsesség, csak fel kell azt fedezni meg kell azt találni.

 

 

"Én és az Atya egy vagyunk."

 

"Isten nem lakozik kézzel csinált templomokban, bennetek van."

 

"Ne ítélkezzetek, hogy fölöttetek se ítélkezzenek!"

 

"Eltörlők, minden törvényt, újat adok nektek. Szeressétek egymást!"

 

"Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa."

 

"Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem jut az Atyához, csak általam."

 

"Én vagyok a világ világossága. Aki követ engem, nem jár sötétben, hanem övé lesz az élet világossága."

 

"Ne aggodalmaskodjatok hát, és ne kérdezgessétek: Mit eszünk, mit iszunk? Ezeket a pogányok keresik. Mennyei Atyátok tudja, hogy ezekre szükségetek van. Ezért ti elsősorban az Isten országát és annak igazságát keressétek, s ezeket mind megkapjátok hozzá! Ne aggódjatok tehát a holnap miatt, a holnap majd gondoskodik magáról! A mának elég a maga baja.'